Tài liệu

Thứ hai, 20/01/2020 - 04:49:18

Danh mục tài liệu tham khảo khoa Ngoại ngữ

Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Dân lập Hải Phòng xin giới thiệu Danh mục tài liệu tham khảo cho các môn học của Khoa Ngoại ngữ. Đây là Danh mục Trung tâm thông tin Thư viện dựa trên Đề cương môn học của các học phần để xây dựng.
Dựa vào Đề cương môn học của Ngoại ngữ, Trung tâm thông tin - Thư viện đã tiến hành xây dựng Danh mục tài liệu tham khảo cho từng môn học. Các tài liệu này bao gồm 2 phần:
- Tài liệu do Giảng viên yêu cầu: Là những tài liệu được giảng viên yêu cầu tham khảo có trong đề cương.
- Tài liệu do Thư viện đề xuất: Những tài liệu có nội dung tương đương hiện có trong Thư viện.
Đối với những tài liệu được giảng viên yêu cầu tham khảo có trong đề cương nhưng chưa có tại Thư viện, Trung tâm đang tiến hành đặt mua các tài liệu này. 
Trân trọng giới thiệu đến CB, GV và SV trong trường.

Chi tiết trong file đính kèm:

- Ngành Tiếng Anh: TailieunganhTA.PDF
Trung tâm Thông tin Thư viện
Truy cập: 3930 lượt
Chia sẻ :

♦ Ý kiến của bạn:

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.