NN - Thời gian: từ 10/09/2019 - 30/09/2019 Thứ tư, 08/04/2020 - 15:14:41

Thông báo điểm thi PET tháng 8

Trung tâm ngoại ngữ thông báo điểm thi PET tháng 8 năm 2019 như sau: 

Xem điểm theo chi tiết dưới đây

 

Kỳ thi tiếp theo sẽ vào ngày 28/9/2019. Hạn cuối cùng đăng ký là ngày 24/9/2019.

Chi tiết, xin liên hệ: 

Ms Hoàng Minh Hà: ĐT 0943414339

 

Chi tiết điểm thi PET tháng 8

                     
    Test Location: ĐH Dân lập Hải Phòng            
    Test Date 24.08.2019            
    Test time:                
    Test Room:                
SBD MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP Kỹ năng Tổng
Nghe  Đọc  Nói  Viết 
1 1612601004 Vũ Thị Linh  Anh 9/30/1998 DL2001 0 0 0 0 0
2 1412601012 Nguyễn Thị Vân  Anh 1/11/1996 VH1801 14 23 15.5 1 53.5
3 1412751041 Phạm Hà Thảo Anh 11/3/1996 NA1802 14 21 21.5 10 66.5
4 1512104004 Bùi Quốc Bảo 8/24/1997 XD1901D 14 24 19.5 4 61.5
5 1512104018 Nguyễn Thanh  Bình 7/16/1997 XD1901D 10 26 20 4 60
6 1612104016 Trần Việt  Cường 3/4/1992 XD1901D 11 29 13.5 1 54.5
7 1512401012 Đỗ Văn Đức 11/19/1997 QT1901N 0 0 0 1 1
8 1512104023 Nguyễn Vũ  Dương 6/30/1997 XD1901D 20 25 15 13 73
9 1512402028 Phạm Hoàng Giang 1/12/1997 QT1901N 10 28 19.5 7 64.5
10 1713441005 Lê Thị Thu  Hiền 1/27/1994 QTL1101 14 24     38
11 1512104003 Phạm Văn Hiệp 8/4/1997 XD1901D 12 24 18 6 60
12 1512104002 Nguyễn Mạnh  Hiếu 3/8/1997 XD1901D 11 23 14 2 50
13 1512104022 Nguyễn Minh Hoàng 12/10/1997 XD1901D 20 25 14 4 63
14 1512402010 Nguyễn Thị  Hồng 6/4/1997 QT1901N 12 27 16.5 7 62.5
15 1717441002 Trần Thị Thu  Hằng 1/5/1995 QTH2101 15 23 13.5 9 60.5
16 1512104024 Nguyễn Văn  Huy 5/10/1997 XD1901D 11 25 15.5 2 53.5
17 1612401019 Mạc Thị Thanh  Huyền 11/17/1998 QT2001K 15 20 17.5 7 59.5
18 1512402015 Hoàng Thu  Huyền 10/11/1997 QT1901N 10 26 15 7 58
19 1312402004 Trịnh Thị  Huyền 10/3/1995 QT1802N 16 27 18 9 70
20 1612401007 Nguyễn Thị  Lành 9/17/1998 QT2001K 14 27 17.5 12 70.5
21 1612401005 Hà Xuân  Lộc 11/29/1998 QT2001K 13 13 0 0 26
22 1512402025 Vũ Thành  Long 6/20/1997 QT1901N 20 29 23 11 83
23 1512104025 Nguyễn Thành  Luân 6/14/1995 XD1901D 20 22 15 3 60
24 1512402005 Nguyễn Thị Thu  Luyến 11/7/1997 QT1901N 12 27 16.5 5 60.5
25 1512104006 Nguyễn Hoàng Nam 3/27/1997 XD1901D 17 30 20.5 11 78.5
26 1412104060 Bùi Văn  Nghĩa 11/8/1996 XD1801D 0 0 0 0 0
27 1512111024 Lê Đình  Nghĩa 7/10/1997 XD1901D 16 27 16.5 7 66.5
28 1512402007 Phan Văn  Nhàn 8/1/1997 QT1901N 15 28 16 4 63
29 1512402038 Nguyễn Thị Hồng  Nhung 2/1/1995 QT1901N 15 21 17 5 58
30 1412101079 Hoàng Quốc  Phong 9/22/1996 CT1801 16 21 22.5 10 69.5
31 1412601053 Nguyễn Nhật  Quang 10/15/1996 VH1801 17 28 13.5 3 61.5
32 1512402017 Đỗ Đào Quang 4/30/1997 QT1901N 18 25 20.5 13 76.5
33 1512402031 Vũ Trọng  Quý 11/24/1997 QT1901N 18 26 20 6 70
34 1612401013 Phạm Phương  Thảo 6/2/1998 QT2001K 17 25 17 5 64
35 1412404007 Cao Thị  Thảo 10/17/1996 QT1801T 13 23 17.5 8 61.5
36 1512104005 Phạm Hưng  Thịnh 5/26/1997 XD1901D 16 30 13.5 9 68.5
37 1612102009 Nguyễn Đức  Thuận 7/11/1997 DC2001 17 12 19.5 4 52.5
38 1612407007 Trần Thị Thanh  Thúy 12/8/1998 QT2001M 15 28 15 6 64
39 1412401235 Nguyễn Thị Thanh  Thúy 3/28/1996 QT1804K 6 21 16 5 48
40 1612401003 Nguyễn Thị Thùy  Trang 1/20/1998 QT2001K 11 28 14 2 55
41 1412401155 Phạm Thị Huyền  Trang 10/2/1996 QT1802K 20 28 24 12 84
42 1512102012 Nguyễn Bảo  Trung 5/5/1997 DC1901 23 33 19.5 12 87.5
43 1512109008 Đào Đức Trung 8/10/1996 XD1901D 17 27 16.5 4 64.5
44 1512104027 Lê Văn  Trường 1/12/1996 XD1901D 19 23 16 2 60
45 1512102033 Nguyễn Công Tuyến 7/5/1996 DC1901 16 24 14 6 60
46 1512102011 Nguyễn Quang  Tuyển 6/3/1997 DC1901 14 28 13 7 62
47 1412101085 Lê Quang 10/3/1994 CT1802 9 21 15.5 7 52.5
48 1112404016 Nguyễn Thị  Vượng 2/24/1992 QT1502T 0 0 0 0 0

Truy cập: 655 lượt

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.