NN - Thời gian: từ 10/06/2019 - 30/06/2019 Thứ sáu, 06/12/2019 - 12:50:40

Thông báo điểm thi PET tháng 5

Trung tâm ngoại ngữ thông báo điểm thi PET tháng 5 năm 2019 như sau: 

Xem điểm tại đây

Kỳ thi tiếp theo sẽ vào ngày 22/6/2019. Hạn cuối cùng đăng ký là ngày 18/6/2019

Chi tiết, xin liên hệ: 

Ms Hoàng Minh Hà: ĐT 0943414339

Truy cập: 551 lượt

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.