NN - Thời gian: từ 7/03/2019 - 31/03/2019 Thứ tư, 22/01/2020 - 00:13:26

Thông báo điểm thi PET tháng 2

Trung tâm ngoại ngữ thông báo điểm thi PET tháng 2 năm 2019 như sau: 

Xem điểm tại đây

Kỳ thi tiếp theo sẽ vào ngày 23/3/2019. Hạn cuối cùng đăng ký là ngày 19/3/2019

Chi tiết, xin liên hệ: 

Ms Hoàng Minh Hà: ĐT 0943414339

Truy cập: 618 lượt

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.