NN - Thời gian: từ 20/12/2018 - 30/01/2019 Thứ hai, 20/01/2020 - 05:00:23

Danh sách sinh viên Thực tập đợt 1 năm 2019 và Kế hoạch thực tập tốt nghiệp

Sinh viên Khoa Ngoại ngữ xem danh sách thực tập, Giáo viên hướng dẫn và các biểu mẫu ở đây.

http://hpu.edu.vn/upload/company/120/588/DS Dang ky thuc tap TN Dot 1 nam 2019.xlsx

http://hpu.edu.vn/upload/company/120/588/de cuong thuc tap.docx

 

http://hpu.edu.vn/upload/company/120/588/Mau bia tt.doc

Cô Nguyễn Thị Huyền A. Điện thoại 0902210718

Cô Hồ Thị Thu Trang Điện thoại: 0912067678.

Cô Lê Thị Thu Hoài: 0912295263.

Cô Đặng Thị Vân: 0912499399.

Sinh viên thay đổi cơ sở thực tập trong tuần đầu phải báo lại ngay cho Thầy Hà 0983290064.

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 - NĂM 2019

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH, TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI, NGÔN NGỮ ANH NHẬT

 

Ngày tháng

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Từ 20/12/2018

đến 27/12/2018

(Tuần 1)

- 20/12/2018 Nhận giáo viên quản lý thực tập.

- 21/12/2018  đưa SV đến địa điểm thực tập

- Sinh viên gặp GV quản lý Thực tập nhận đề cương thực tập.

- Trong tuần đầu tiên mọi sai sót về tên SV, đơn vị thực tập; thay đổi địa điểm thực tập,… các em phải báo lên văn phòng khoa để chỉnh sửa kịp thời

Khoa 

 Phòng Đào tạo 

Sinh viên

Từ 27/12/2018

đến 03/01/2019

(Tuần 2)

- SV thực tập tốt nghiệp theo đề cương

- GV phụ trách phối hợp với các đơn vị theo dõi, kiểm tra tình hình thực tập của sinh viên

Khoa

Sinh viên

Từ 03/01/2019

đến 10/01/2019

(Tuần 3)

- SV thực tập tốt nghiệp theo đề cương

- GV kiểm tra và báo cáo tình hình thực tập của SV với Khoa

Khoa

Sinh viên

Từ 10/01/2019

đến 17/01/2019

(Tuần 4)

- SV thực tập tốt nghiệp theo đề cương

- GV kiểm tra tình hình thực tập của SV

 

Khoa 

Sinh viên

Từ 17/01/2019

đến 24/01/2019

( Tuần 5 )

- SV thực tập tốt nghiệp theo đề cương

- GV kiểm tra và báo cáo tình hình thực tập của SV

- Sinh viên vào địa chỉ: hpu.edu.vn/Khoa Ngoại ngữ/Thông báo để xem các thông báo sau:

+ Thông báo về điều kiện làm tốt nghiệp

+ Thông báo về danh sách giáo viên hướng dẫn khóa luận

+ Thông báo về kế hoạch làm khóa luận

Khoa

Sinh viên

Từ 24/01/2019

đến 30/01/2019

(Tuần 6)

- SV thực tập tốt nghiệp theo đề cương

- SV lấy nhận xét của đơn vị thực tập (vào địa chỉ:hpu.edu.vn/Khoa Ngoại ngữ/Thông báo  để lấy mẫu Giấy nhận xét và Quy cách trình bày Báo cáo).  SV photo Giấy nhận xét để đóng vào Báo cáo thực tập, còn bản gốc để sau này đóng vào Khóa luận.

- SV hoàn chỉnh báo cáo thực tập trình GV phụ trách ký duyệt trước khi nộp báo cáo thực tập về khoa

- GV kiểm tra, ký duyệt cho SV và báo cáo tình hình TT của SV với Khoa.

- SV nộp báo cáo thực tậpnhật ký thực tập tại Văn phòng Khoa Ngoại Ngữ từ 08h00 đến 11h00 thứ 5 ngày 24/01/2019: (SV phải hoàn thành các khoản đóng góp với Nhà trường trước khi nộp Báo cáo thực tập).

 

- SV bảo vệ báo cáo thực tập 08h ngày 29/01/2019 ( 24/12 âm lịch) : Địa điểm thông báo sau.

Khoa

Sinh viên

                                                                                             Hải Phòng, ngày 20 tháng 12 năm 2018

                                                                                                           TRƯỞNG  KHOA

                                                                                                                      (đã ký)

                                                                                                        TS. Trần Thị Ngọc Liên 

 

                                                                                               

Truy cập: 924 lượt

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.