NN - Thời gian: từ 22/11/2017 - 30/11/2017 Chủ nhật, 21/10/2018 - 22:45:14

Lùi lịch Thi PET tháng 11 năm 2017

Trung tâm Ngoại ngữ trường Đại học Dân lập Hải phòng thông báo:

Sinh viên đăng ký thi PET tháng 11 năm 2017 sẽ thi vào ngày 23 tháng 12 năm 2017 do số lượng sinh viên đăng ký thi PET tháng 11 chưa đủ để tổ chức thi. 

Hạn đăng ký thi PET tháng 12: Ngày 16 tháng 12 năm 2017

Mọi chi tiết, xin liên hệ Ms Hoàng Kim Chung (email: hkchung@hpu.edu.vn) 

Truy cập: 614 lượt

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.