LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03

Áp dụng từ: 18/01/2021 đến 24/01/2021

03 2021
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
18-01-2021
Sáng
Chiều
Thứ 3
19-01-2021
Sáng
Chiều
Thứ 4
20-01-2021
Sáng
Chiều
Thứ 5
21-01-2021
Sáng
Chiều
Thứ 6
22-01-2021
Sáng
Chiều
Hôm nay
23-01-2021
Sáng
Chiều
Chủ nhật
24-01-2021
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.