LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42

Áp dụng từ: 14/10/2019 đến 20/10/2019

42 2019
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
14-10-2019
Sáng
Chiều
Hôm nay
15-10-2019
Sáng
Chiều
Thứ 4
16-10-2019
Sáng
Chiều
Thứ 5
17-10-2019
Sáng
Chiều
Thứ 6
18-10-2019
Sáng
Chiều
Thứ 7
19-10-2019
Sáng
Chiều
Chủ nhật
20-10-2019
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.