LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

Áp dụng từ: 23/03/2020 đến 29/03/2020

13 2020
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
23-03-2020
Sáng
Chiều
Thứ 3
24-03-2020
Sáng
Chiều
Thứ 4
25-03-2020
Sáng
Chiều
Thứ 5
26-03-2020
Sáng
Chiều
Thứ 6
27-03-2020
Sáng
Chiều
Thứ 7
28-03-2020
Sáng
Chiều
Hôm nay
29-03-2020
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.