LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

Áp dụng từ: 20/05/2019 đến 26/05/2019

21 2019
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
20-05-2019
Sáng
Chiều
Thứ 3
21-05-2019
Sáng
Chiều
Thứ 4
22-05-2019
Sáng
Chiều
Từ: 14h00-17h30 Thi thử IELTS lần 2 Khoa Ngoại Ngữ, Phòng TCHC
Sinh viên HPU, Học sinh PTTH các trường theo Kế hoạch
F301
Hôm nay
23-05-2019
Sáng
Chiều
Thứ 6
24-05-2019
Sáng
Chiều
Thứ 7
25-05-2019
Sáng
Chiều
Chủ nhật
26-05-2019
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.