LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39

Áp dụng từ: 24/09/2018 đến 30/09/2018

39 2018
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
24-09-2018
Sáng
Chiều
Hôm nay
25-09-2018
Sáng
Chiều
Thứ 4
26-09-2018
Sáng
Chiều
Thứ 5
27-09-2018
Sáng
Chiều
Thứ 6
28-09-2018
Sáng
Chiều
Thứ 7
29-09-2018
Sáng
Chiều
Chủ nhật
30-09-2018
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.