LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46

Áp dụng từ: 13/11/2017 đến 19/11/2017

46 2017
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
13-11-2017
Sáng
Chiều
Thứ 3
14-11-2017
Sáng
Chiều
Thứ 4
15-11-2017
Sáng
Chiều
Thứ 5
16-11-2017
Sáng
Chiều
Thứ 6
17-11-2017
Sáng
Chiều
Thứ 7
18-11-2017
Sáng
Chiều
Hôm nay
19-11-2017
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.