LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

Áp dụng từ: 27/03/2017 đến 02/04/2017

13 2017
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
27-03-2017
Sáng
Chiều
Thứ 3
28-03-2017
Sáng
Chiều
Hôm nay
29-03-2017
Sáng
Chiều
Thứ 5
30-03-2017
Sáng
Chiều
Thứ 6
31-03-2017
Sáng
Chiều
Thứ 7
01-04-2017
Sáng
Chiều
Chủ nhật
02-04-2017
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.