LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50

Áp dụng từ: 09/12/2019 đến 15/12/2019

50 2019
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
09-12-2019
Sáng
Chiều
Thứ 3
10-12-2019
Sáng
Chiều
Thứ 4
11-12-2019
Sáng
Chiều
Thứ 5
12-12-2019
Sáng
Chiều
Thứ 6
13-12-2019
Sáng
Chiều
Thứ 7
14-12-2019
Sáng
Chiều
Hôm nay
15-12-2019
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.