LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

Áp dụng từ: 23/04/2018 đến 29/04/2018

17 2018
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
23-04-2018
Sáng
Chiều
Thứ 3
24-04-2018
Sáng
Chiều
Thứ 4
25-04-2018
Sáng
Chiều
Hôm nay
26-04-2018
Sáng
Chiều
Thứ 6
27-04-2018
Sáng
Chiều
Thứ 7
28-04-2018
Sáng
Chiều
Chủ nhật
29-04-2018
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.