LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46

Áp dụng từ: 12/11/2018 đến 18/11/2018

46 2018
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
12-11-2018
Sáng
Chiều
Hôm nay
13-11-2018
Sáng
Chiều
Thứ 4
14-11-2018
Sáng
Chiều
Thứ 5
15-11-2018
Sáng
Chiều
Thứ 6
16-11-2018
Sáng
Chiều
Thứ 7
17-11-2018
Sáng
Chiều
Chủ nhật
18-11-2018
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.