LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

Áp dụng từ: 24/07/2017 đến 30/07/2017

30 2017
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Hôm nay
24-07-2017
Sáng
Chiều
Thứ 3
25-07-2017
Sáng
Chiều
Thứ 4
26-07-2017
Sáng
Chiều
Thứ 5
27-07-2017
Sáng
Chiều
Thứ 6
28-07-2017
Sáng
Chiều
Thứ 7
29-07-2017
Sáng
Chiều
Chủ nhật
30-07-2017
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.