LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

Áp dụng từ: 05/04/2021 đến 11/04/2021

14 2021
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
05-04-2021
Sáng
Chiều
Thứ 3
06-04-2021
Sáng
Chiều
Thứ 4
07-04-2021
Sáng
Chiều
Thứ 5
08-04-2021
Sáng
Chiều
Thứ 6
09-04-2021
Sáng
Chiều
Thứ 7
10-04-2021
Sáng
Chiều
Hôm nay
11-04-2021
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.