LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03

Áp dụng từ: 14/01/2019 đến 20/01/2019

03 2019
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
14-01-2019
Sáng
Chiều
Thứ 3
15-01-2019
Sáng
Chiều
Thứ 4
16-01-2019
Sáng
Chiều
Thứ 5
17-01-2019
Sáng
Chiều
Thứ 6
18-01-2019
Sáng
Chiều
Thứ 7
19-01-2019
Sáng
Chiều
Hôm nay
20-01-2019
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.