LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22

Áp dụng từ: 25/05/2020 đến 31/05/2020

22 2020
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
25-05-2020
Sáng
Chiều
Thứ 3
26-05-2020
Sáng
Chiều
Thứ 4
27-05-2020
Sáng
Chiều
Thứ 5
28-05-2020
Sáng
Chiều
Thứ 6
29-05-2020
Sáng
Chiều
Thứ 7
30-05-2020
Sáng
Chiều
Hôm nay
31-05-2020
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.