LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

Áp dụng từ: 09/09/2019 đến 15/09/2019

37 2019
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
09-09-2019
Sáng
Chiều
Thứ 3
10-09-2019
Sáng
Chiều
Thứ 4
11-09-2019
Sáng
Chiều
Thứ 5
12-09-2019
Sáng
Chiều
Thứ 6
13-09-2019
Sáng
Chiều
Thứ 7
14-09-2019
Sáng
Chiều
Hôm nay
15-09-2019
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.